Asiakasryhmät

Voit ryhmitellä asiakkaasi kauppasi hallinnassa. Voit myös käyttää asiakasryhmiä määrittelemään asiakaskohtaiset hinnat tuotteille.

Uuden asiakasryhmän luominen

  1. Valitse kaupan hallinnassa päävalikosta Asiakkaat ja sitten Asiakasryhmät.

  2. Listassa näet kaikki nykyiset asiakasryhmät ja pystyt muokkaamaan niitä.

  3. Jos haluat luoda uuden asiakasryhmän, valitse Lisää, kirjoita ryhmän nimi ja napsauta sitten Lisää.

Asiakkaan lisääminen asiakasryhmään

  1. Valitse kaupan hallinnassa päävalikosta Asiakkaat ja sitten Asiakkaat.

  2. Kaikki asiakkaat näytetään sinulle listauksessa. Napsauttamalla asiakasnumeroa pääset muokkaamaan kyseisen asiakkaan tietoja.

  3. Valitse Asiakasryhmä-kohdassa ryhmä, johon asiakas lisätään.

  4. Tallenna muutokset

Asiakkaasi eivät näe, mihin asiakasryhmään he kuuluvat.