Ostoprosessin tekstit

Voit muuttaa tekstejä, joita näytetään asiakkaillesi tilausprosessin yhteydessä.

1. Ylläpitoalueen päävalikossa, valitse Asetukset ja sitten Tilaaminen.

2. Valitse Mukautetut tekstit.

3. Täällä voit muokata tekstiä. Alusta tietty tekstikohta valitsemalla se. Sinulla on sitten valittavissasi seuraavat muotoiluvaihtoehdot, jotka ovat tuttuja ohjelmista kuten Microsoft Word:

Asetus

Kuvaus

Voit valita että onko valittu teksti sivun leipätekstiä (ts. normaalia tekstiä) vai otsikko.

Teksti näytetään lihavoituna.

Teksti näytetään kursivoituna.

Teksti on alleviivattu. Suosittelemme käyttämään tätä vain linkeissä.

Teksti on muotoiltu lainaukseksi.

Tekstiin on lisätty linkki. Linkkisymbolin valitsemisen jälkeen, sinun pitäisi lisätä Internet-osoite, johon linkin pitäisi viedä.

Jos valitussa tekstissä oli jo linkki, se linkki on nyt poistettu.

Teksti näytetään numeroituna listana. Jokainen rivi näytetään erillisenä luettelona.

Teksti näkyy pisteytettynä luettelona. Jokainen rivi näytetään erillisenä luettelona.

Teksti on kohdistettu vasemmalle, keskelle tai oikealle.

Tallenna muutokset.