Tuotteiden siirto Suitesta Nowhun

HUOM! Jokainen siirto tapahtuu omalla vastuullasi. Jos tuot viallisen tiedoston, on mahdollista että kauppasi tiedot häviää.

Nähdäksesi kauppasi version, valitse Ohje kauppasi ylläpitoalueen päävalikosta. Sivun alhaalla näkyy Now-kaupan versio.

Jos sinulla on Suite-kauppa ja haluat vaihtaa Nowhun, voit viedä tuotteet Suitesta ja tuoda ne Now-kauppaan.

mä vaiheet täytyy käydä läpi:

  1. Tuotetietojen vieminen Suite-kaupasta ja mallitiedosto Now-kaupasta

  2. Tuotetietojen muokkaaminen

  3. Tuotetietojen tuominen Now-kauppaan

  4. Tuotteiden tarkistaminen

Vientiprosessin aikana kauppasi tiedot vain kopioidaan eikä poisteta. Näin ollen kauppasi jatkaa toimintaansa normaalisti vientiprosessin jälkeen. Onko jo olemassa tuotteita jotka haluaisit poistaa? Voit poistaa ne kohdasta Tuotteet->Katsele tuotteita tai Tuotteet->Hallitse tuoteryhmiä.

Vaihe 1: Tietojen vieminen

Vie ensiksi tuotetiedot Suite-kaupasta. Sitten viet tuotetiedoston Now-kaupasta, jota tarvitset myöhemmin tietojen muuttamiseen.

Voit viedä seuraavanlaisia tuotetietoja:

  1. Tuotteet (tiedostonimi Tuotteet.csv): Tämä tiedosto sisältää vanhan kauppasi tuotteet, sisältäen tiedot kuten tuotenimet, hinnat jne.

  2. Sisältö/Tuoteryhmät/Sivut (tiedostonimi Sisältö_Tuoteryhmät_Sivut.csv): Tämä tiedosto sisältää vanhan kauppasi kategoriat. Se sisältää myös muun sisällön ja sivut, mutta näitä ei tuoda.

  3. Tuote-tuoteryhmän liitos (tiedostonimi: Tuoteryhmät.csv): Tämä tiedosto sisältää tietoja tuotteista mitkä on liitetty mihinkin kategorioihin.

  4. Tuotetyypit (tiedostonimi: Tuotetyypit.csv): Tämä tiedosto sisältää vanhan kauppasi tuotetyypit.

  5. Ristiinmyynti (tiedostonimi: Ristiinmyynti.csv): Tämä tiedosto sisältää tietoja siitä, mihinkä tuotteisiin ristiinmyytävät tuotteet ovat liitettynä.

Suite-kaupan tietojen vieminen

1. Suite-kaupan ylläpitoalueella, valitse päävalikosta kohta Tuotteet ja sitten Tuo ja Vie.

2. Tällä sivulla voit täsmentää eri vientiasetuksia ja sitten aloittaa vientiprosessin. Ota huomioon kaikki asetukset jotka valitset, sillä sinun täytyy valita ne uudelleen kun muokkaat tiedostoa ja kun tuot sen.

3. Kohdassa Vie kuvan URL valitse Kuvan URL, jolloin siirrossa ( Suite --> Now) ladataan kuvat vanhasta kaupasta automaattisesti.

Valinta

Kuvaus

Objektityyppi

Valitse minkälaista tietoa haluat viedä - esimerkiksi "Tuotteet".

Muotoilu

Valitse tämä asetus asettaaksesi maakohtaisia muotoiluja, kuten esimerkiksi desimaali ja tuhaterotin ja päivämäärä ja aika tuonti- ja vientitiedostoihin.

Koodaus

Valitse Normaali (UTF-8) jos käytät merkkejä joita ei ole tavallisissa merkkiasetuksissa. Muuten nämä näytetään "?"-merkkeinä. (Esimerkki: ™). Useimmissa tapauksissa Normaali (UTF-8) on varma valinta.

Erotinmerkki

Tässä voit valita merkin jota käytetään vientitiedoston erotinmerkkinä. Tiedostossa oleva data erotellaan tällä merkillä. Suosittelemme käyttämään puolipistettä erottimenä. Koska pilkkua käytetään usein tekstissä (esimerkiksi tuotekuvauksissa), pilkkujen käyttäminen voi aiheuttaa ongelmia kun muokkaat tiedostoa ohjelmistolla kuten LibreOffice Calc.

Kielet

Tässä voit valita, että haluatko viedä kaikki kielet tai vain yhden.

Vie kuvan URL

Tässä voit valita, haluatko viedä vain kuvan nimen vai täydellisen URL-osoitteen.

4. Valitse Vie.

5. Vientiprosessi on nyt aloitettu. Jossain tapauksissa tämä voi viedä jonkin aikaa. Tallenna vientitiedosto tietokoneellesi.

Tuotetiedoston vieminen Now-kaupasta

1. Valitse kauppasi ylläpitoalueella Asetukset ja sitten Tuonti ja vienti.

2. Tällä sivulla voit täsmentää eri vientiasetuksia ja aloittaa vientiprosessin. Ota huomioon kaikki asetukset jotka valitset, sillä sinun täytyy valita ne uudelleen kun muokkaat tiedostoa ja kun tuot tiedoston.

Valinta

Kuvaus

Tietojen vienti

Tässä täytyy olla valittuna "Tuotteet".

Koodaus

Valitse Normaali (UTF-8) jos käytät merkkejä joita ei ole tavallisissa merkkiasetuksissa. Muuten nämä näytetään "?"-merkkeinä. (Esimerkki: ™). Useimmissa tapauksissa Normaali (UTF-8) on varma valinta.

Erotin

Valitse erotin jonka valitsit kohdassa "ErotinmerkkI" kun veit tuotetiedoston Suite-kaupasta.

3. Valitse Vie

4. Vientiprosessi on aloitettu. Joissain tapauksissa tässä voi mennä jonkin aikaa. Vientitiedosto tallentuu tietokoneellesi.

Vaihe 2: Vientitiedoston muokkaaminen

Suosittelemme ilmaista ohjelmaa nimeltään LibreOffice Calc CSV-tiedostojen muokkaamiseen. Microsoft Excel voi muuttaa tiedostojen muotoilua, joka voi vahingoittaa niitä.

Kuinka CSV-tiedostot rakentuu?

CSV-tiedostoilla on aina sama rakenne, sillä niissä on kaikki sisällä olevat tiedot erillään (tuotteet, tilaukset jne).

Ensimmäinen rivi sisältää sarakkeiden nimet. Toisesta rivistä alkaa varsinainen sisältö. Jokainen tieto (esimerkiksi jokainen asiakas tai tuote) näytetään omalla rivillään.

Jos avaat CSV-tiedoston ohjelmistolla kuten LibreOffice Calc, tiedot lajitellaan omiin sarakkeisiin. Tuotteiden vientitiedostossa nämä voivat esimerkiksi olla "Tuotenimi" tai "Listahinta". Rivit sisältää yksilöllisiä tietoja esimerkiksi yksittäisistä tuotteista.

Löydät lisätietoa tiedon muokkaamisesta artikkelista Viedyn tiedon muokkaaminen.

Suite-kaupan CSV-tiedoston muokkaaminen LibreOffice Calcissa

1. Luo varmuuskopio tiedostosta, jonka veit aiemmin Suite-kaupasta

2. Avaa LibreOffice Calc

3. Avaa viety tiedosto Calcissa.

4. Seuraavaksi säädät muotoiluasetukset:

Asetus

Kuvaus

Character set

Valitse koodaustyyppi, jonka valitsit aiemmin kun veit tiedoston. Koodaustyyppi Normaali (UTF-8) on sama kuin Unicode (UTF-8) Calcissa.

From row

Tämän arvon on oltava 1.

Separator options

Valitse Separated by ja sitten erotin jonka valitsit aiemmin viedessäsi tiedostoa kauppasi ylläpitoalueella. Kohdassa String delimiter olevat lainausmerkit pitäisi jättää valituksi.

5. Valitse OK.

6. Avaa Now-kaupan tuontitiedosto kuten vaiheissa 3 ja 4 ohjeistettiin.

7. Vertaa kummankin tiedoston sarakkeita. Poista kaikki Suite-kaupan tiedoston sarakkeet, jotka eivät ole osa Now-kaupan tiedostoa.

8. Tallenna tiedosto.

9. Jos haluat tuoda enemmän kuin 10.000 tuotetta Now-kauppaasi, sinun täytyy jakaa tuontitiedosto useaksi tiedostoksi. Valitse 10.000 riviä kerrallaan ja aseta ne uuteen Calc-dokumenttiin. Aseta ylätunnisterivi ensimmäisestä tuontitiedostosta ylimmäiseksi ja tallenna jokainen tiedosto.

Step 3: Tuotteiden tuominen

Tuo Suite-kaupan tiedot Now-kauppaan tässä järjestyksessä:

1. Tuotetyypit (tiedostonimi: Tuotetyypit.csv)

2. Tuotteet (tiedostonimi: Tuotteet.csv)

3. Sisältö/Tuoteryhmät/Sivut (tiedostonimi: Sisältö_Tuoteryhmät_Sivut.csv. Kun tuot tämän tiedoston kauppaasi, vain kategoriat tuodaan).

4. Tuote-tuoteryhmän liitos (tiedostonimi: Tuote-tuoteryhmän_liitos.csv)

5. Ristiinmyynti (tiedostonimi: Ristiinmyynti.csv)

Tuotetietojen tuominen

1. Kauppasi ylläpitoalueella, valitse päävalikosta Asetukset ja sitten Tuonti ja Vienti.

2. Valitse Tuo.

3. Valitse kohdassa Tietojen tuonti millaista tietoa haluat tuoda.

4. Klikkaa Valitse tiedosto.. kohdan CSV-tuontitiedosto vieressä. Tiedoston maksimikoko näytetään valintakentän alapuolella.

5. Kohdan Lisää vaihtoehtoja alta voit valita samat asetukset kun valitsit viedessäsi tiedostoa.

6. Valitse Tuo.

7. Jos haluat tuoda useita tiedostoja, palaa kohtaan 3.

Sivun ylhäällä kerrotaan, mikäli tuonti onnistui. Jos se ei onnistunut, niin lue lisää kohdasta Viedyn tiedon muokkaaminen.

Jos tulee virheilmoituksia viallisista tiedoista, niin voit poistaa nämä tuontitiedostosta.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Et voi tuoda tuotenippuja, tilaustuotteita tai ladattavia tuotteita.

_______________________________________________________________________________________________________________________

Tuotetyypit voivat sisältää vain tietoja tekstinä ja arvoina.

Vaihe 4: Tuotteiden tarkistus

Tarkastele kauppaan tuomiasi tuotteita ja varmista että kaikki näkyy oikein.