CSV-tiedostot

Voit viedä tietoa kaupastasi CSV-tiedostona.

Tietoa kaupan tietojen tuonnista ja viennistä löytyy artikkelista Tiedon tuonti ja vienti - yleinen. Ohjeita CSV-tiedostojen muokkaamiseen löytyy artikkelista Viedyn tiedon muokkaaminen.