Tietojen vieminen (export)

Löydät lisää tietoa tuomisesta, viemisestä ja vietyjen tietojen muokkaamisesta artikkelissa Tietojen tuominen ja vieminen

Voit viedä erilaisia tietoja kaupastasi:

  • Tuotteet: Nämä ovat kauppasi tuotteita. Tuotetyypit ja tuoteryhmäliitokset eivät ole mukana tässä vientitiedostossa.

  • Tuoteryhmät: Nämä ovat kauppasi tuoteryhmät. Tuoteryhmäliitokset eivät ole mukana tässä vientitiedostossa.

  • Asiakkaat: Nämä ovat kauppasi asiakkaat.

  • Tuote-Tuoteryhmän liitos: Tämä määrittelee mitkä tuotteet ovat liitetty mihinkäkin tuoteryhmiin.

  • Tuotetyypit: Tämä pitää sisällään lisäkentät ja niiden arvot. Lisää tietoa tuotetyypeistä saat lukemalla Tuotetyypit ja lisäkentät.

Kuinka tietoa viedään

1. Kaupan hallinnassa valitse päävalikosta Asetukset ja sitten Tuonti ja vienti

2. Tällä sivulla voit määritellä viennin asetuksia ja aloittaa tietojen viennin. Huomioithan viennin kaikki asetukset, koska niitä tarvitaan tietojen muokkaamiseen ja tuontiin.

Asetus

Kuvaus

Tietojen vienti

Tässä voit valita minkälaista tietoa haluat viedä kaupasta esim. tuotteet.

Koodaus

Valitse “Normaali (UTF-8)” varsinkin jos käytetään yleisistä merkeistä poikkeavia merkkejä. Muuten esim. ™-merkki viedään "?" merkkinä. Useimmissa tapauksissa “Normaali (UTF-8)” on hyvä valinta.

Erotin

Tässä voit valita merkin, mitä käytetään tietojen erottimena vientitiedostossa. Useimmassa tapauksessa suosittelemme käyttämään puolipistettä erottimena. Koska pilkkua käytetään usein tekstissä ja desimaaliluvuissa In most cases, we recommend using the semi-colon as separator. Since commas are often used within the data sets (for instance in product descriptions), using commas as a separator can cause problems when you edit the file with an external program such as OpenOffice Calc.

3. Valitse Vie

4. Tällöin vienti (export) aloitetaan. Tämä voi viedä jonkin aikaa riippuen tuotteiden määrästä. Tallenna vientitiedosto omalle koneellesi.

Voit nyt muokata tallennettua vientitiedostoa. Lisää tietoa tästä saat lukemalla Viedyn tiedon muokkaaminen.

Viennin aikana kaupassa olevasta tiedosta otetaan vain kopio ja sitä ei poisteta. Kauppasi jatkaa sen normaalia toimintaa tietojen viennin jälkeen.

Valitun tiedon vieminen

On mahdollista viedä myös vain tietyt tuotteet, tuoteryhmät tai asiakkaat sen sijaan, että ne kaikki vie kaupasta kerralla.

1. Kaupan hallinnassa valitse sivu, josta näet tiedot, joita halut viedä esim. Tuotteet >> Katsele tuotteita.

2. Vasemman reunan sarakkeessa valitse kaikki elementit, jotka haluat viedä. Voit käyttää tässä apuna myös hakutoimintoa löytääksesi haluamasi.

3. Valitse Vie.

4. Tällä sivulla voit määritellä eri viennin asetuksia ja aloittaa viemisen. Huomioi valitsemasi asetukset, koska sinun tarvitsee valita ne myös tiedostoa muokatessa ja tuodessa tietoa takaisin.

Asetus

Kuvaus

Koodaus

Valitse “Normaali (UTF-8)” jos käytät merkkejä, jotka eivät löydy yleisestä merkistöstä. Muussa tapauksessa nämä viedään "?" merkkeinä. (Esim.: ™). Yleensä “Normaali (UTF-8)” on hyvä valinta.

Erotin

Tässä voit valita mikä merkki toimii erottimena vientitiedostossa. Tiedoston tieto erotellaan tällä merkillä. Suurimmassa osassa tapauksista suosittelemme käyttämään puolipistettä, koska pilkkua käytetään paljon myös viedyssä tiedossa kuten esim. tuotekuvauksissa. Jos erottimena käytetään pilkkua, niin se voi aiheuttaa ongelmia kun muokkaat tiedostoa ulkoisessa ohjelmassa kuten LibreOffice Calc.

5. Valitse Vie.

6. Tällöin vienti aloitetaan. Joskus vienti voi viedä enemmänkin aikaa riippuen vietyjen asioiden lukumäärästä. Tallenna vientitiedosto omalle koneellesi.

Voit nyt muokata vientitiedostoa. Lisää tietoa saat lukemalla Viedyn tiedon muokkaaminen.