Tietojen tuonti ja vienti - yleistä

Voit tuoda ja viedä erilaista tietoa kauppaasi liittyen, kuten tuotteita ja tuoteryhmiä.

Tuo ja vie toiminnallisuus soveltuu varmuuskopioiden tekemiseen kauppasi tiedoista tai ison tietomäärän lisäämiseen kerralla kauppaan. Jos esimerkiksi haluat lisätä ison määrän uusia tuotteita kauppaan, niin voit tehdä sen käyttämällä tuo ja vie toimintoa. Tähän tarvitaan lisäksi taulukkolaskentaohjelmaa, kuten LibreOffice Calc. Tällöin ei tarvitse syöttää jokaista tuotetta erikseen kaupan hallinnassa. Lisäksi vienti voi myös olla hyvin hyödyllistä jos esim. viedään tietoja toiseen järjestelmään kuten erilliseen ERP (Enterprise Resource Planning) järjestelmään.

Löydät tarkempia tietoja tuo ja vie toiminosta seuraavista artikkeleista:

Tieto viedään CSV-tiedostona. Tämä on yksinkertainen tekstitiedosto, jossa yksittäiset sanat erotellaan esimääritellyllä erotinmerkillä, kuten puolipisteellä. Jokainen tieto näytetään omana rivinään tiedostossa.