Tuotekuvien tuominen (import)

Kaikki tiedon tuonti tapahtuu omalla vastuulla. Jos tuot viallisen tiedoston kauppaasi, niin on mahdollista, että jotain tietoja menetetään.

Löydät lisää tietoa tuonnista, viennistä ja viedyn tiedon muokkaamisesta artikkelissa Tiedon tuonti ja vienti - yleistä.

Voit tuoda tuotekuvia kauppaasi. Tästä on seuraavia etuja:

  • Kun haluat tuoda isoja määriä uusia tuotteita kauppaan, niin sivun ei tarvitse ladata kuvia erikseen jokaiselle tuotteelle.
  • Kun haluat lisätä tuotteita toisesta tämän saman järjestelmän kaupasta, niin saat kuvat tuotua helposti.


Kuinka tuon tuotekuvia

Tällä sivulla opastamme seuraavat kohdat

Kohta 1: Kerää kaikki tuotekuvasti ja luo niistä ZIP-tiedosto

Kohta 2: Muokkaa tuotteiden tuontitiedosto ja lisää kuvien nimet.

Kohta 3: Tuo ZIP-tiedosto ja tuotteiden tuontitiedosto.

Kohta 4: Tarkista onko kuvien tuonti onnistunut.


Kohta 1: Tuotekuvien kerääminen

With a ZIP file several images can be bundled into one file. This steps works differently for Windows or Mac computers.

For Windows

1. Gather all of the images you would like to import in one folder on your computer.

2. Select all images.

3. Select one of the images with a right mouse click, select Send to and then Compressed (zipped) folder.

4. If you want to, you can enter a name for the ZIP file. The name does not play a role for the import.

The ZIP file has been created on your computer. You can find it in the same folder.


For Mac

1. In the Mac finder select the images you would like to import.

2. Right click on them and select Compress X Items. X is the number of items you selected.

The ZIP file has been created on your computer. You can find it in the same directory.

Step 2: Add file names to the product import file

For the next step you need an import file with products. You can export it from your current shop or from another shop of the same shop system. You can find more information on this in the article Exporting data. For the export, you have to select under More options the semi-colon as the Separator. When you are editing the import file please note the instructions from the article Editing exported data.

1. Open the CSV file containing the products with software like Calc (OpenOffice).

2. In the column Image for magnified view enter the file name of the image from the ZIP file that should be used as main image of the product in question - e.g. product-image-1.jpg. In the column Images for gallery/slideshow enter the file names of images that should be used as further images for this product, separated with a comma. An example: product-image-2.jpg, product-image-3.jpg, product-image-4.jpg,

3. Save the changes.

Step 3: Importing the ZIP file and the product import file

1. In your shop's administration area in the main menu select Settings and then Export and import.

2. Select Import.

3. Under Data import select the option Products.

4. Select the button Select file besides CSV import file. Select the product file from your computer.

5. Select the button Select file besides Image archive (.ZIP file format). Select the ZIP file from your computer.

6. Under More options choose the settings that you chose during the export of the product file.

7. Select Import.

At the top of the page there's a message letting you know if the import was successful. If it wasn't successful, please consider the information from the article Editing exported data.

Step 4: Checking the product images

Visit your shop and have a look at the product pages of the products you just uploaded images for. Check if the images were assigned correctly.