Viedyn tiedon muokkaaminen

Löydät enemmän tietoa tuonnista ja viennistä artikkelissa Tiedon tuonti ja vienti - yleinen

Voit muokata kaupastasi vietyjä tietoja ulkopuolisella ohjelmalla. Normaalisti muokkaat vientitiedostoa CSV-tiedostomuodossa.

Vietyjen tietojen muokkaaminen ulkoisella ohjelmalla voi aiheuttaa virheitä. Lue tämä artikkeli huolellisesti ennenkuin muokkaat tiedostoa ja tuot sen takaisin kauppaasi.

Suosittelemme ilmaista Libre Office Calc ohjelmaa CSV-tiedostojen muokkaamiseen. OpenOffice Calc toimii myös hyvin. Microsoft Excel voi muuttaa tiedoston muotoilua, joka voi vaurioittaa niitä.

Minkälainen rakenne on CSV-tiedostossa?

CSV-tiedostoilla on aina samanlainen rakenne riippumatta siitä mitä tietoa ne sisältää.

Ensimmäinen rivi pitää sisällään sarakkeiden nimet. Toisesta rivistä alkaen todellinen sisältö alkaa. Jokainen tietue (esim. jokainen tuote) näkyy omana rivinään.

Jos avaat CSV-tiedoston ulkoisella ohjelmalla kuten LibreOffice Calc, niin tiedot automaattisesti näytetään sarakkeina. Tuotteiden vientitiedostossa nämä ovat esim. tuotteiden nimiä tai listahintoja. Rivit pitävät sisällään yksittäiset tietueet, kuten yksittäiset tuotteet.

Huomioi seuraavat asiat liittyen CSV-tiedostoihin:

 • Jos muutat olemassaolevaa riviä ja tuot sen takaisin kauppaasi, niin vastaavat arvot sivustosi tietokannassa korvataan tuontitiedoston arvoilla.

 • Sarakkeiden tietoja kannattaa poistaa vain poikkeuksellisissa tilanteissa, koska tämä voi aiheuttaa virheitä tuonnissa. Jos poistat sarakkeen kokonaan otsikoineen ja tuot tiedoston takaisin kauppaasi, niin poistetun sarakkeen arvoja ei muutetan.

 • Ensimmäisen rivin otsikoiden nimiä ei tulisi muuttaa. Muut rivit ovat muokattavissasi.

 • Älä lisää uusia sarakkeita.

 • Voit lisätä uusia rivejä (ja tällä tavalla uusia tietueita kuten tuotteita).

 • Voit muuttaa sarakkeiden järjestystä.

 • Koska jotkin vientitiedostoista sisältävät lukuisia sarakkeita, ne voivat olla melko sekavia. Ohjelmilla, kuten Libre Office Calc, voit piilottaa sarakkeita, jotka eivät ole oleellisia muokkauksessa. Tällöin sarakkeet eivät näy, mutta ovat silti olemassa.

 • Et voi poistaa tietueita, kuten tuotteita, käyttämällä vientitiedostoja. Poistaminen täytyy tehdä aina kaupan hallinnasta.

Kuinka muokkaa CSV-tiedostoja Calc-ohjelmalla (LibreOffice tai OpenOffice)?

1. Vie CSV-tiedosto kaupan hallinnasta ja tallenna se omalle koneellesi. Lisää tietoa tästä saat lukemalla Tietojen tuominen ja vieminen.

2. Tee varmuuskopio tiedostosta.

3. Käynnistä LibreOffice tai OpenOffice Calc tai avaa uusi taulukko ohjelmassa.

4. Avaa vientitiedosto Calc-ohjelmassa.

5. Sitten sinun täytyy tehdä joitakin määrityksiä tiedoston muotoilulle

Asetus

Kuvaus

Koodaus

Kun veit tiedoston kauppasin hallinnasta, valitsit tietyn koodauksen eli merkistön esim. "Normaali UTF-8". Valitse merkistöksi vastaava asetus.

Riviltä

Tämän arvoksi pitäisi jättää "1".

Erotinmerkin asetukset

Valitse eroteltu merkillä ja sitten valitse erotinmerkki, jonka valitsit viedessä tiedostoa kauppasi hallinnasta. Tekstin määritykseksi, normaalit lainausmerkit pitäisi jättää valituksi.

6. Vatlise Ok.

7. Tiedosto on nyt avattu ja voit muokata sitä.

8. Kun olet muokannut haluamasi asiat, tallenna tiedosto.

Tiedosto on tallennettu koneellesi ja voit tuoda sen takaisin kauppaasi. Lisää tietoa saat lukemalla Tiedon tuonti.

Kuinka lisää uuden tietueen?

Tiedostojen tuonti ja vienti on erityisen hyödyllistä jos lisätään paljon uusia tietueita ilman, että kaikkia tarvitsee erikseen syöttää kauppasi hallinnassa.

Jokainen tietue (esim. jokainen tuote) näytetään omana rivinään. Paras tapa lisätä uusi tietue on kopioida aiemmalta riviltä tiedot taulukon loppuun. Jos mahdollista, niin valitse tietue, joka on samankaltainen kuin se mitä haluat lisätä. Tällöin sinulla on hyvä pohja uudelle tietueelle.

Kaikkein tärkein sarake on tunniste "[Alias]": Jokainen tietue (jokainen rivi) tarvitsee oman yksilöllisen tunnisteen. Tätä tunnistetta käytetään tarkistamaan onko tietue jo olemassa vai ei.

Mitä minun tulee tietää muokatakseni tiettyjä tietoja?

Tuotteet

 • Huomioi, että tuonnissa tuotteiden varastosaldo myös tuodaan. Jos haluat estää muutokset niihin, niin poista sen sarake kokonaan otsikoineen.

Tuoteryhmät

 • Lisätäksesi uusia tuoteryhmiä, seuraavat sarakkeet ovat pakollisia:

  • "[Alias]"

  • "[Class]"

 • Jos sarakketta"[Parent]" ei määritetä, niin elementti löytyy suoraan etusivun alta (kuten päätuoteryhmät).

Tuote-tuoteryhmän liitos

 • Tämä tiedosto pitää sisällään ainostaan tiedon siitä, että mitkä tuotteet on liitetty mihinkäkin tuoteryhmään.

 • Tässä tiedostosssa mainitut tuotteet ja tuoteryhmät täytyy olla olemassa kaupassasi. Jos yrität liittää tuotteita tai tuoteryhmiä, joita ei ole olemassa, niin näitä liitoksia ei lisätä.

Tuotetyypit

 • Tämä tiedosto pitää sisällään tuotetyypit ja niiden attribuutit eli määritteet sekä niiden arvot.

Asiakkaat

 • Sarakkeissa "[BillingAddress.Country]" ja "[ShippingAddress.Country]" maat määritellään kaksikirjaimisina maatunnuksina (esim. Suomi on FI ja Saksa on DE). Löydät listan kaikista maakoodeista täältä.